ChatGPT4 – enorma möjligheter men både ett GDPR och etiskt bekymmer

23.04.12|

Den italienska regeringen har beslutat att tillfälligt förbjuda OpenAI’s ChatGPT för att utredan huruvida den bryter mot GDPR, som omhändertar EU medborgares integritet. Men det finns även risk för andra potentiella övertramp, som diskrimineraing, som EU-medborgare exponeras för. Innan EU’s AI lagstiftning träder i kraft nästa år behöver den svenska regeringen inleda en utredning för att undersöka hurudvida OpenAI bryter mot GDPR och hur våra mänskliga rättigheter omhändertas i generativa AI system som ChatGPT.

ChatGPT och andra generativa AI system[1] förverkligar den efterlängtadade  demokratisering av AI. Fler människor kan ta del av och skapa nytt innehåll framtaget av språkmodeller som tränats på historiska data. Tröskeln för organisationer att tillvarata värdet av teknologin sänks.

Samtidigt exponeras individer och samhället varje dag för oavsiktliga etiska och legala övertramp till följd av oreglerade AI-lösningar. Till exempel har ChatGPT4 producerat falsk data kring individer, genom att den har kompenserat för detaljer som träningsdatan har saknat. Detta är ett GDPR bekymmer eftersom EU medborgare har rätt till sin data och rätt till rättelser av fel och det är i nuläget oklart huruvida personer kan be OpenAI att rätta felaktigheter. Två dagar efter Elon Musk och Steve Wozniaks varningsbrev[2] för mer kraftfulla generativa AI system och uppmaningar till regelverk att komma ikapp den exploderande AI-utvecklingen, förbjöd den italienska regeringen tillfälligt OpenAI att bearbeta lokal data. Den hänvisade till att ChatGPT potentiellt bryter mot GDPR och har initierat en utredning. Sannolikt kommer andra regeringar att följa efter.

När det gäller kontroll av etiska och legala övertramp i generativa AI system som ChatGPT, utmanas vi på ett kraftigare och mer svårgenomskådliga sätt än andra AI-lösningar. Ett skäl till detta är att användningen av generativa AI-system ofta sker via API:er, vilket ger en låg grad av insyn över lösningen och avsaknad av kontroll över utvecklingen av den. Om modellen genererar innehåll som är olämpligt eller skadligt på något sätt, är det svårt att bedöma vem som är ansvarig för det eftersom man inte har kontroll över hur modellen fungerar. Samtidigt sker de etiska och legala övertrampen subtilt och plötsligt, för små för att upptäckas, men med risk för exponentiell skada. Ett exempel är deep fakes, som i praktiken ofta används för att manipulera ett ansikte och en röst i video eller ett foto. Att generativa AI-modeller ofta görs tillgängliga som API:er kan göra det lättare för användare att komma åt och använda tekniken, vilket i sig kan öka risken för missbruk. API-baserade generativa AI-modeller är inte i sig riskabla, men sättet på vilket de används och den data de utbildas på kan göra dem riskabla.

EU’s AI lagstiftning, AI Act, kommer sannolikt träda ikraft nästa år, men det brådskar redan nu att en utredning inleds, både för att undersöka hurudvida OpenAI bryter mot GDPR och hur våra mänskliga rättigheter omhändertas i generativa AI system som ChatGPT.

Anna Felländer, VD och grundare anch.AI,

[1] Generative AI refers to artificial intelligence that can generate content, rather than simply analyzing or acting on existing data. Generative AI models produce e.g. text and images: blog posts, program code, poetry, and artwork. The software uses complex machine learning models to predict the next word based on previous word sequences, or the next image based on words describing previous images. In the shorter term, we see generative AI used to create marketing content, generate code, and in conversational applications such as chatbots.

[2] https://www.di.se/digital/svenska-ai-experter-sagar-musks-varningsbrev/