Retail

Kvaliteten på de ansatte er viktige forutsetning for å skape konkurransefortrinn. Derfor stilles stadig større krav til hvordan HR setter arbeidsstyrken i stand til å levere på forretningsstrategien. Læring må settes i system, og de ansatte må gis anledning til å tilegne seg nye ferdigheter i et arbeidsliv som stadig blir mer dynamisk og krevende. For å frigjøre tid til å utvikle strategiene som møter fremtidens behov må HR raskt redusere mengden transaksjonsbaserte og operasjonelle oppgaver.

Download Now

Paste an iframe code from any video provider. Remember to 1) To change the src from http to https.