EU:s nya lagförslag kring AI och dess implikationer på svenska myndigheter

21.06.17

Vi presenterar vad lagförslaget innebär i sin helhet, men i synnerhet implikationer för svenska myndigheter. Utöver experter och forskare från AI Sustainability Center är särskilda gäster från Arbetsförmedlingen och Skatteverket med för att dela insikter kring hur myndigheter förbereder sig för lagstiftningen och hur de arbetar med etisk AI idag.