Människan ska styra AI – inte tvärtom

23.03.28

Självlärande algoritmer på kombinerande dataset utan transparens, förklarbarhet och ansvar öppnar upp för ett landskap av etiska och legala risker. Samtidigt är AI-implementering ofta avgörande för att stärka relevans och effektivitet i en organisation.

Full article:

Människan ska styra AI – inte tvärtom