Varning för AI som diskriminerar människor med funktionsnedsättning

23.03.29

Det börjar bli bråttom att reglera AI-baserade tjänster och hitta riktlinjer för hur vi ska dra nytta av tekniken och samtidigt skydda människor från risken att stängas ute. Det skriver Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige, och Anna Felländer, vd och grundare anch.AI.

Full article:

Varning för AI som diskriminerar människor med funktionsnedsättning