News and press

In the mediaSocial Media

See all past media, news, and press.

Read more

Media requests and press inquiries

If you are a member of the press, or have media-related inquiries, please contact us at info@anch.ai.


Press releases

Anch.AI and SAS Institute launch a new partnership to accelerate trustworthy, responsible AI innovations.

Ethical risks with AI solutions, such as discrimination and privacy violations, need to be detected, governed and mitigated in order for companies and authorities to be able to embrace AI and its enormous values. The AI ​​Act, EU’s proposed regulation for AI, will require new governance models. –“Responsible AI is not only valuable in order […]

Read more


anch.AI launches new services on its ethical AI governance platform

anch.AI launches new services on its SaaS platform giving organizations full control of their AI risks and also to be able to assess how their AI solutions stand up to upcoming EU legislation. anch.AI’s new services enable organizations to visualize, control, report and monitor their exposure to AI ethical risks, both within departments and geographical […]

Read more


anch.AI lanserar nya tjänster på sin styrningsplattform för etisk AI

anch.AI lanserar nya tjänster på sin SaaS plattform vilka ger full kontroll av AI utifrån ett etisk och legalt perspektiv. Användare av plattformen kan även se hur deras AI-lösningar står sig mot uppkommande EU-lagstiftning. anch.AI’s nya tjänster syftar till att organisationer ska kunna synliggöra, kontrollera, rapportera och övervaka sin exponering mot AI-etiska risker, både inom […]

Read more


anch.AI rekryterar Mathias Strand till tjänsten som public policy-chef

Stockholm 10 maj 2022 – Nyligen plockade det svenska SaaS-bolaget anch.AI in nästan 20 miljoner kronor i en finansieringsrunda som leddes av Silicon Valley-baserade Benhamou Global Ventures. Nu meddelar företaget att man rekryterat Mathias Strand till tjänsten som public policy-chef. Mathias Strand har arbetat som chefsjurist på Microsoft i Västeuropa de senaste 16 åren.  I […]

Read more


anch.AI Launches Ethical AI Governance Platform, Guiding Organizations to Responsibly Adopt Artificial Intelligence

anch.AI’s comprehensive, all-in-one risk assessment platform empowers organizations to manage regulatory and ethical risk of AI   STOCKHOLM, SWEDEN —March 22, 2022— Today, anch.AI publicly launched its new ethical artificial intelligence (AI) platform that will serve as a centralized location for organizations seeking responsible AI governance. anch.AI’s comprehensive Ethical Governance Platform suite of services includes screening, […]

Read more


Ny plattform för att kontrollera och validera AI – för bättre och mer tillitsfulla datadrivna tjänster hos myndigheter och storbolag

Skatteverket och Arbetsförmedlingen tillsammans med digitaliseringsbolaget Combient är några av de som är först ut att anamma Ethical AI Governance Platform. Leverantören anch.AI, som tog in 20 miljoner kronor i januari, ser ett stort behov på marknaden både för att uppfylla existerande lagstiftning och för att förbereda sig för kommande EU lagstiftning kring AI – […]

Read more


Uusi alusta tekoälyn tarkasteluun ja hallintaan–parantaa viranomaisten ja suuryritysten datavetoisia palveluja

Uusi alusta tekoälyn tarkasteluun ja hallintaan–parantaa viranomaisten ja suuryritysten datavetoisia palveluja Ruotsin verovirasto ja työvoimatoimisto alkavat ensimmäisinä käyttää Ethical AI Governance Platform -alustaa yhdessä Combiento-digitalisaatioyrityksen kanssa. Tammikuussa 20 miljoonaa kruunua ansainnut toimittaja anch.AI näkee markkinoilla suuren tarpeen noudattaa nykyistä lainsäädäntöä ja valmistautua EU:n tulevaan lainsäädäntöön – mutta myös sen, että yritykset haluavat olla läpinäkyvämpiä niin käyttäjilleen […]

Read more


anch.AI, former AI Sustainability Center, Secures $2.1M in Seed Funding to Launch Ethical AI Governance Platform

STOCKHOLM, SWEDEN —January 26, 2022—Against the rising tide of regulation, anch.ai has released the first horizontally integrated ethical AI governance platform, a one-stop shop for businesses to accelerate responsible AI adoption across their organization. The B2B SaaS startup emerged from the AI Sustainability Center, a Swedish think tank, and has secured $2.1M in seed funding […]

Read more


AI Sustainability Center Announces Christer Forsberg Philip as Chief Executive Officer

The AI Sustainability Center is proud to announce Christer Forsberg Philip as the new Chief Executive Officer. Christer is one of Sweden’s leading experts on digital transformation. He has vast experience in implementing AI and data driven technologies, and brings an impressive senior management background from consultancies, the private and public sector, as well as […]

Read more


The Swedish Gender Equality Agency and the AI Sustainability Center launch unique pilot project on AI and gender equality within government agencies

Does the use of AI in the public sector risk amplifying gender inequality? The Swedish Gender Equality Agency seeks to answer this question in a pilot project that will identify and measure possible risks of gender inequality within AI applications. The project is funded by Vinnova, Sweden’s Innovation Agency, and carried out in collaboration with […]

Read more


MetricStream and the AI Sustainability Center Announce Collaboration to Automate Ethical AI Risk Scanning

MetricStream and the AI Sustainability Center have joined forces to support organizations worldwide in their ethical usage of AI. The partners are jointly offering an automated tool for risk scanning. MetricStream, the independent market leader in governance, risk, and compliance (GRC) apps and solutions announced a partnership today with the AI Sustainability Center, a global […]

Read more


AI Sustainability Center and Arbetsförmedlingen announce partnership to ensure a sustainable approach to digital transformation and use of AI in job matching

Artificial intelligence, AI, is advancing at a rapid pace, in both public and private organizations as industries and sectors digitalize. The private sector aims to increase revenues and dramatically decrease costs, while many public agencies strive to increase efficiency and reach. In the public sector there is an added level of citizen trust that needs […]

Read more


Jämställdhetsmyndigheten och AI Sustainability Center lanserar ett unikt pilotprojekt om AI-utveckling och jämställdhet på statliga myndigheter

Riskerar självlärande datorprogram att leda till jämställdhetsproblem när Artificiell Intelligens (AI) införs hos myndigheter? Det ska Jämställdhetsmyndigheten söka svar på i ett pilotprojekt om att upptäcka och mäta möjliga risker med AI-applikationer när det gäller jämställdhet. Projektet finansieras av Vinnova och genomförs i samarbete med AI Sustainability Center. – AI kommer att innebära stora möjligheter […]

Read more


AI Sustainability Center och Arbetsförmedlingen i samarbete för ett hållbart tillvägagångssätt för digital transformation och AI inom jobbmatchning

Artificiell intelligens, AI, avancerar snabbt både inom offentliga och privata organisationer i takt med att de flesta sektorer digitaliseras. Medan AI-applikationer i den privata sektorn syftar till att öka vinster, syftar offentliga organisationers AI-applikationer till ökad effektivitet, rättssäkerhet och enhetlighet. Inom den offentliga sektorn finns ett enormt behov av tillit från medborgare. Eftersom algoritmer på […]

Read more


AI Sustainability Center Established in Stockholm

In a world of rapid data-driven technological advancements, society is connected and transforming in ways previously unimaginable, bringing instant benefits to all areas of life; how we work, live and play. At the same time, the growing use of personal data and AI systems are posing ethical risks that are difficult to predict and understand. […]

Read more