AI Sustainability Center och Arbetsförmedlingen i samarbete för ett hållbart tillvägagångssätt för digital transformation och AI inom jobbmatchning

AI Sustainability Center och Arbetsförmedlingen i samarbete för ett hållbart tillvägagångssätt för digital transformation och AI inom jobbmatchning

Artificiell intelligens, AI, avancerar snabbt både inom offentliga och privata organisationer i takt med att de flesta sektorer digitaliseras. Medan AI-applikationer i den privata sektorn syftar till att öka vinster, syftar offentliga organisationers AI-applikationer till ökad effektivitet, rättssäkerhet och enhetlighet. Inom den offentliga sektorn finns ett enormt behov av tillit från medborgare. Eftersom algoritmer på stora persondatakällor används i allt högre utsträckning av offentliga myndigheter, finns ett behov av ökad transparens i processen.

Arbetsförmedlingen har som mål att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för arbetssökande och säkra kompetensförsörjningen till arbetsgivare genom en mer effektiv matchning. Detta görs delvis genom att utveckla AI-applikationer. AI Sustainability Center och Arbetsförmedlingen tillkännager ett tre-årigt samarbete för att säkerställa att AI-system är utvecklade och implementerade på ett sätt som tar hänsyn till både samhällspåverkan och effektivitetsvinster, samt utvärderar och minimerar potentiella risker tidigt i processen.

”Arbetsförmedlingen har gjort tekniska framsteg inom AI-lösningar. Dock finns det viktiga och relevanta frågor som behöver besvaras angående områden som partiskhet, integritet, och transparens, samt AIs förmåga att göra realtidsbedömningar och ta beslut. Vi är därför glada att vara del av detta viktiga samarbete med AI Sustainability Center,” säger Filippa Jennersjö, CIO, Arbetsförmedlingen

”Vårt samarbete öppnar möjligheter att få värdefull input från ett omfattande nätverk av experter, liksom strukturerade metoder för att utforska dessa utmaningar. Jag ser fram emot Arbetsförmedlingens och AI Sustainability Centers fortsatta framsteg och utveckling mot att hitta lösningar på dessa viktiga frågor” fortsätter Jennersjö.

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och AI Sustainability Center syftar till att ta sig an utmaningen att utveckla AI-lösningar för att stödja och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Målet är att minska gapet på arbetsmarknaden och att arbetssökande och arbetsgivare hittar varandra på det mest effektiva sättet samtidigt som vi minimerar de sociala och etiska riskerna. Det yttersta målet är att skapa tilltro till systemet bland alla intressenter.

“Arbetsförmedlingen visar starkt ledarskap när det gäller att förstå fördelar och begränsningar med AI. Som en offentlig myndighet är insatserna höga, och att vara ledande i etisk och hållbar utveckling av AI kommer att vara avgörande för att upprätthålla medborgarnas förtroende.” säger Anna Felländer, medgrundare, AI Sustainability Center.

AI-applikationer behöver implementeras på ett säkert, transparent och etiskt sätt. Offentliga myndigheter spelar en avgörande roll för hållbar utveckling av AI och dess effekter på arbetsmarknaden. AI Sustainability Center och Arbetsförmedlingen kommer att inleda gemensamma projekt och initiativ genom att tillämpa AI Sustainability Centers ramverk och tvärvetenskapliga lins.

Om AI Sustainability Center
AI Sustainability Center har skapats för att innovationer inom ny teknologi ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Centrets vision är att ett nytt och rättvist förhållningssätt till data, AI, och framtidens teknologier är möjlig; ett förhållningssätt som tar hänsyn till både dess positiva och potentiellt negativa påverkan på individer och samhället – på samma nivå som kommersiella fördelar eller andra effektivitetsvinster. AI Sustainability Center är en multidisciplinär hub som samlar aktörer från näringslivet, offentlig sektor och icke-statliga organisationer samt experter från olika akademiska discipliner, för att tillsammans identifiera, utvärdera och styra de etiska implikationerna av AI.

Om Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten, med uppdraget att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker arbete. En viktig uppgift för Arbetsförmedlingen är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad, prioritera och rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden, och på så sätt bidra till att öka sysselsättningen.

Kontakt
AI Sustainability Center
info@aisustainability.org
www.aisustainability.org

Arbetsförmedlingen
Pressjouren
010 486 10 00
www.arbetsformedlingen.se