Zimply on the anch.AI platform for responsible AI assistants

Zimply on the anch.AI platform for responsible AI assistants

Zimply ingår partnerskap med anch.AI för att stärka ansvarsfull, etisk och laglig utveckling inom AI, intelligent automation och företagets AI-assistenter.
Viktigt med utifrånperspektiv
Zimply tar in externt stöd i frågan eftersom företaget anser att det är viktigt med ett utifrånperspektiv för att säkerställa ansvarsfullt arbete med AI.
- Zimply och anch.ai har samma idé om vad vi behöver göra för att arbeta ansvarsfullt med AI. Den ambitionen förstärks nu med anch.AIs tydliga metodik. Det är på samma sätt som att vi tar hjälp externt för vår kommande ISO-certifiering. anch.AIs metodik kommer att säkerställa framtida certifiering inom ansvarsfull AI när en sådan väl finns på plats, säger Fred Alpsten, vd på Zimply.
anch.AI unika i Europa
anch.AI erbjuder en unik metodik och plattform i Europa, baserad på gedigen forskning och erfarenhet som har utvecklats under flera år.
- Jag har stort förtroende för Anna Felländer som driver anch.AI och som missionerar aktivt kring ansvarsfull AI och reglering, säger Fred Alpsten.