Ny plattform för att kontrollera och validera AI – för bättre och mer tillitsfulla datadrivna tjänster hos myndigheter och storbolag

Ny plattform för att kontrollera och validera AI – för bättre och mer tillitsfulla datadrivna tjänster hos myndigheter och storbolag

Skatteverket och Arbetsförmedlingen tillsammans med digitaliseringsbolaget Combient är några av de som är först ut att anamma Ethical AI Governance Platform. Leverantören anch.AI, som tog in 20 miljoner kronor i januari, ser ett stort behov på marknaden både för att uppfylla existerande lagstiftning och för att förbereda sig för kommande EU lagstiftning kring AI – men också för att bolag vill  bli mer transparenta och ansvarsfulla gentemot sina användare och kunder. 

Under de senaste åren har nästan alla kund- eller användartillvända bolag gått igenom en digitaliseringsresa som resulterat i en eller flera datadrivna lösningar som en integral del av organisationens kärnverksamhet. Otillräcklig styrning av datadrivna lösningar och AI öppnar dörren för risker som diskriminering och social exkludering. Det är därför vi har sett en ökad lagstiftning inom området som inte ser ut att slå av på takten. Samtidigt som lagstiftare vill slå värn om individers integritet och rättigheter vill också bolagen bättre svara upp mot kundernas förväntningar på en säker, transparent och tillitsfull användning av insamlad data. Tech-, jurist- och affärsområdesavdelningar kan nu unisont utvärdera och utveckla tillitsfulla AI-lösningar.

“Vi är bara i startgroparna för datadrivna lösningar och AI. Alla organisationer kommer behöva ta ansvar för och kontroll över utvecklingen – det går inte att tänka att AI eller IT-avdelningen löser allt. Plattformen vi lanserar idag, är baserat på ett ramverk som i sin tur bygger på flera år av tvärvetenskaplig forskning och fokuserar på riskeliminering men hjälper också användaren att accelerera tillitsfull AI”, säger Anna Felländer, grundare anch.AI. 

Plattformen samlar in specifik information utifrån tre perspektiv – det tekniska, det legala och det affärsmässiga – för att kunna rapportera hur de datadrivna lösningar står sig mot lagstiftning och förväntningar om säkerhet och etiskt ansvar. Värdet av plattformen är kontroll, styrning och en oberoende validering av etisk AI. Uppdateringar sker kontinuerligt i takt med att nya efterlevnads- och regleringsåtgärder kommer. På så sätt blir ramverket oumbärligt för organisationer och bolag  i teknisk framkant och med stora användar- eller kundbaser. Där ser anch.AI en tydlig konvergens mellan myndigheter och storbolag idag: 

“Som myndighet har vi högt satta standarder att förhålla oss till och har inte råd med någon form av etisk riskexponering i våra AI-projekt. anch.AI är en pålitlig partner sedan tre år som stöttar oss med att uppnå etisk AI genom transparens och anpassning i hela vår organisation.”, säger Göran Sundin, AI-strateg på Skatteverket. 

Den kommande EU-förordningen om AI kommer att kräva tvärfunktionell styrning av AI. Därför är anch.AI en avgörande partner för oss att förbereda och granska vår AI.”, säger Beatrice Sablone, digital chef på Arbetsförmedlingen. 

“AI rör sig närmare kärnan av varje bolags digitaliseringsresa. Anch.ai river ner silos mellan legal, tech och business med sitt ramverk. Det är ett avgörande steg för att röra sig från riskeliminering och se kundnyttan och affärsutvecklingen för mer kund- eller användartillvända organisationer”, säger Patrik Rosenberg, Vice President Business Development på Combient Mix.

Organisationer kan få tillgång till och prova anch.AI:s plattform för etisk styrning gratis på anch.ai. Plattformen tillhandahåller följande tjänster: 

  • Screening, analys och bedömning av specifika AI-lösningar för etiska fallgropar och/eller hela organisationen för exponering mot AI etiska risker. Detta görs genom anch.AI:s omfattande forskningsbaserade självbedömningsfrågor som utvärderar risk utifrån olika perspektiv. 
  • Tillgång till verktyg för att eliminera riskerna.
  • Uppföljning av efterlevnad av tillitsfull och etisk AI-prestanda på en kontinuerlig basis och benchmarks för intern och extern användning. 
  • Rapportering av etisk AI-prestanda och framsteg.  

  

OM ANCH.AI 

anch.AI grundades 2018 av Anna Felländer — ledande expert på hur digitaliseringen påverkar organisationer, samhälle och ekonomi — för att identifiera, mäta och styra de etiska och samhälleliga riskerna med AI. anch.AI var  ursprungligen en tankesmedja för tvärvetenskaplig forskning och konsultation men har utvecklats till en plattform i syfte att kunna skala upp säkerställandet att organisationers användning av AI är etisk och förenlig med kommande AI regleringar i Europeiska Unionen. Kundbasen och användarna av plattformen sträcker sig från globala läkemedels-, detaljhandels- och telekommunikationsföretag till nationella myndigheter över hela Norden. Företaget har säkrat $2,1 miljoner i startfinansiering, ledd av Benhamou Global Ventures, med ytterligare deltagande från Terrain Invest, Magnus Rausing, Kent Janér och Fredrik Andersson. anch.AI har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Besök https://anch.ai för att lära dig mer. 

EUROPE MEDIA CONTACT:

Miltton 

fredrik.andersson@miltton.com

US MEDIA CONTACT:

BAM

anchai@bamtheagency.com