Uusi alusta tekoälyn tarkasteluun ja hallintaan–parantaa viranomaisten ja suuryritysten datavetoisia palveluja

Uusi alusta tekoälyn tarkasteluun ja hallintaan–parantaa viranomaisten ja suuryritysten datavetoisia palveluja

Uusi alusta tekoälyn tarkasteluun ja hallintaan–parantaa viranomaisten ja suuryritysten datavetoisia palveluja

Ruotsin verovirasto ja työvoimatoimisto alkavat ensimmäisinä käyttää Ethical AI Governance Platform -alustaa yhdessä Combiento-digitalisaatioyrityksen kanssa. Tammikuussa 20 miljoonaa kruunua ansainnut toimittaja anch.AI näkee markkinoilla suuren tarpeen noudattaa nykyistä lainsäädäntöä ja valmistautua EU:n tulevaan lainsäädäntöön – mutta myös sen, että yritykset haluavat olla läpinäkyvämpiä niin käyttäjilleen kuin asiakkailleen. 

Lähes kaikki asiakas- tai käyttäjälähtöiset yritykset ovat viime vuosina käyneet läpi digitalisaatiomatkan, jonka tuloksena on yhdestä tai useammasta datevetoisesta ratkaisusta tullut organisaation ydintoiminnan kiinteä osa. Sen vuoksi olemme nähneet lainsäädännön lisääntyvän tällä alalla, joka ei näytä hidastavan tahtiaan. Samaan aikaan kuin lainsäätäjät haluavat suojata henkilöiden yksityisyyden myös yritykset haluavat täyttää paremmin asiakkaiden odotukset kerättyjen tietojen turvallisesta, läpinäkyvästä ja kohtuullisesta käsittelystä. 

Olemme vasta datavetoisten ratkaisujen alkutaipaleella. Kaikkien organisaatioiden on otettava kehitys haltuun – ei voida ajatella, että tekoälyosasto ratkaisee kaiken. Tänään lanseeraamamme viitekehys perustuu monen vuoden tutkimukseen ja keskittyy riskien ehkäisyyn, mutta auttaa myös käyttäjää näkemään mahdollisuudet. Tekoäly voi muun muassa poistaa syrjinnän ja muut helposti muodostuvat inhimilliset vääristymät”, anch.AI:n perustaja Anna Felländer sanoo. 

Viitekehys ottaa vastaan tietoja organisaatioiden juristeilta, koodaajilta ja liiketoiminnan kehittäjiltä antaakseen johdolle kokonaiskuvan siitä, miten heidän datavetoiset ratkaisunsa täyttävät lainsäädännön sekä kerättyjen datapisteiden turvallisuudelle ja kohtuullisuudelle asetetut odotukset käytössä. Viitekehystä päivitetään jatkuvasti uusien vaatimustenmukaisuus- ja sääntelytoimien ilmaantuessa. Näin viitekehyksestä tulee välttämätön organisaatioille ja yrityksille, jotka ovat teknisesti johtoasemassa ja joilla on iso käyttäjä- tai asiakaskunta. Siinä anch.AI näkee nyt selvän lähentymisen viranomaisten ja suuryritysten välillä: 

”Viranomaisena meidän on noudatettava meille asetettuja korkeita vaatimuksia, eikä meillä ole varaa minkäänlaisiin eettisille riskeille altistumiseen tekoälyprojekteissamme. anch.AI on ollut kolmen vuoden ajan luotettava kumppani, joka tukee meitä saavuttamaan eettisen tekoälyn läpinäkyvyydellä ja mukauttamisella koko organisaatiossamme”, veroviraston tekoälystrategi Göran Sundin sanoo. 

EU:n tuleva tekoälyasetus vaatii tekoälyn kokonaisvaltaista hallintaa. Siksi anch.AI on meille tärkeä kumppani tekoälyn valmistelussa ja tarkastelussa”, työvoimatoimiston digipäällikkö Beatrice Sablone sanoo. 

Tekoäly on siirtymässä lähemmäksi jokaisen yrityksen digitalisaatiomatkan ydintä. anch.AI kaataa viitekehyksellään esteet lainsäädännön, tekniikan ja liiketoiminnan väliltä. Ratkaiseva askel on siirtyä pois riskien ehkäisystä ja nähdä asiakashyöty ja liiketoiminnan kehitys entistä asiakas- tai käyttäjälähtöisimmissä organisaatiossa”, Patrik Rosenberg, Vice President Business Development, Combient Mix sanoo.

Organisaatiot voivat käyttää anch.AI:n eettisen hallinnan alustaa maksutta osoitteessa anch.ai. Viitekehys käsittää seuraavat elementit: 

  • Seuloo erityisiä tekoälyratkaisuja eettisten sudenkuoppien varalta tai kokonaisia organisaatioita eettisille tekoälyriskeille altistumisen varalta käyttäen laajoja tutkimukseen perustuvia itsearviointikysymyksiä, jotka arvioivat riskejä eri näkökulmista. 
  • Arvioi eettistä haavoittuvuutta, jolle yrityksen tekoälyratkaisu tai organisaatio altistuu, ja sitä, että onko se luonteeltaan haitallista ja voiko se johtaa maineen heikkenemiseen tai juridisiin loukkauksiin, ja tiivistää ne yksityiskohtaisessa analyysissä. 
  • Mahdollisuus työkalujen käyttöön riskialtistukseen perustuen.
  • Tekoälyn etiikan saavutusarvojen jatkuva seuranta ja vertailuarvojen saanti sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. 
  • Tekoälyn etiikan saavutusarvojen raportointi sekä edistyminen juridisten, liiketoiminnan ja teknisten sidosryhmien kanssa.  

TIETOA ANCH.AI:STA 

anch.AI:n perusti 2018 Anna Felländer – organisaatioihin, yhteiskuntaan ja talouteen vaikuttavan digitalisaation johtava asiantuntija – saadakseen tietoa tekoälyyn liittyvistä eettisistä ja yhteiskunnallisista riskeistä. Alun perin poikkitieteelliseksi tutkimuksen ja konsultoinnin ajatushautomoksi perustettu anch.AI alkoi vuonna 2021 kehittää riskinarviointialustaa yrityksille varmistaakseen, että heidän tekoälyn käyttönsä on eettistä ja yhteensopivaa tulevien Euroopan unionin säädösten kanssa. Asiakaskunta käsittää yli 20 asiakasta, jotka käyttävät alustalle johtavia tuotteita. Niihin kuuluu maailmanlaajuisia lääke-, vähittäiskauppa- ja telekommunikaatioyrityksiä sekä kansallisia viranomaisia kaikissa Pohjoismaissa. Yritys on varmistanut 2,1 miljoonan dollarin alkurahoituksen Benhamou Global Venturesin johtamana. Muita osallistujia ovat Terrain Invest, Magnus Rausing, Kent Janér ja Fredrik Andersson. anch.AI:n pääkonttori on Tukholmassa, Ruotsissa. Lisätietoa löytyy osoitteesta https://anch.ai.

EUROPE MEDIA CONTACT:

Miltton 

fredrik.andersson@miltton.com

US MEDIA CONTACT:

BAM

anchai@bamtheagency.com